USŁUGI
Stawki cen w zakresie usług świadczonych przez Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Nazwa usługi Jednostka miary Cena netto
Usługa sprzętowa - generator dymu szt 100
Usługa sprzętowa - beczka na wodę d 150
Usługa sprzętowa - zagęszczarka spalinowa h 75
Usługa sprzętowa - koparka CASE 580 h 100
Czyszczenie kanalizacji - pojazdem asenizacyjnym h 170
Czyszczenie kanalizacji - ciśnieniowo WUKO h 200
Czyszczenie kanalizacji - ciśnieniowo WUKO - Sobota, Niedziela h 270
Usługa - dezynfekcja przyłącza wodociagowego szt 200
Usługa - dezynfekcja wewnętrznych instalacji wodociągowych h 55
Dojazd pojazdu asenizacyjnego km 6,5*
Dojazd samochodu dostawczego km 3,5*
Sprawdzenie i ekspertyza wodomierza szt 250
Wymiana wodomierza z naszym wodomierzem po legalizacji DN 15 DN 20 szt 85
Wymiana wodomierza lokalowego lub dodatkowego nowy wodomierz DN 15 DN 20 szt 125
Montaż wodomierza lokalowego lub dodatkowego wraz z wykonaniem podejścia pod wodomierz szt 220

Do wyżej wymienionych cen dolicza się podatek VAT

* - dojazd poza granice administracyjne miasta z terenu siedziby ŁPK Sp.z o.o.

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 6

DANE

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

NIP: 2530350039
REGON: 385095640
KRS: 0000819399