KOMUNIKATY OGÓLNE
Komunikaty:

Do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Łobzie informuje, iż od dnia 13-10-2020 r. do odwołania zostaje wstrzymany bezpośredni odczyt wodomierzy przez inkasentów, tj. odczyt w mieszkaniu, lokalu odbiorcy.
Mieszkańcy mogą podawać stan wodomierza przez telefon, za pomocą sms lub e-mail w danym okresie rozliczeniowym.
To umożliwi wystawienie bieżącej faktury VAT.
Dane kontaktowe:
- e-mail - info@lobez-pk.pl
- tel.: 91 3974486 lub 695399257 - czynny całą dobę
- sms: 695399257 można wysyłać przez całą dobę

Prosimy o podawanie stanów liczników. W przeciwnym wypadku faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia wody z ostatnich trzech miesięcy.
Z uwagi na fakt, że wystawienie faktury według średniego zużycia może odbiegać od faktycznego stanu wodomierza, informujemy, że rozliczenie rzeczywistej ilości usług nastąpi po przywróceniu odczytu przez inkasentów.
Bezpośredni odczyt wodomierzy przez pracowników spółki zostanie przywrócony, gdy zmaleje ryzyko związane z koronawirusem. Zakład prosi o kontakt drogą:

Informacja do pobrania
Od dnia 12.10.2020 r. do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów.

Zakład prosi o kontakt drogą:
- elektroniczną - pod adresem email - info@lobez-pk.pl
- listową
- telefoniczną: 91 3974486 lub 695399257 - czynny całą dobę
Zasady przyjmowania nieczystości ciekłych

Ścieki dowożone mają być spuszczone do punktu zlewnego.
Proszę również o sprzątnięcie kraty po dokonaniu zrzutu ścieków, jeżeli nie będzie czyszczona krata nie będziemy wpuszczać samochodów asenizacyjnych na oczyszczalnie.

Przyjmowanie nieczystości ciekłych:
Pon.-Pt. 6:30-19:00
Sob. 11:00-14:00
DANE

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

NIP: 2530350039
REGON: 385095640
KRS: 0000819399
All rights reserved. Copyright 2019 ŁPK Sp. z o.o. Created by: SYSADM.EU