AKTUALNOŚCI:
Oferujemy następujące usługi na cmentarzu:
Wysprzątanie jednego grobuCena: 55 zł

W ramach usługi:
• usuwamy wypalone znicze, zwiędłe kwiaty i obmiatamy nagrobek;
• porządkujemy teren wokół i grabimy;
• w sezonie zimowym odśnieżamy pomnik;
• po wykonaniu każdej usługi otrzymują Państwo dokumentację fotograficzną.

Wysprzątanie jednego grobu z myciemCena: 85 zł

W ramach usługi:
• usuwamy wypalone znicze, zwiędłe kwiaty i obmiatamy nagrobek;
• myjemy nagrobek odpowiednimi środkami;
• w sezonie zimowym nie myjemy grobów;
• porządkujemy teren wokół i grabimy;
• po wykonaniu każdej usługi otrzymują Państwo dokumentację fotograficzną.

Po zakończonej usłudze wystawiamy Fakturę Vat, na dane podane w zleceniu.

Zlecenie do pobrania
Przerwy w dostawach wody, Łobez 16.04.2024
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Łobzie informuje, że w dniu 16 kwietnia 2024 nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami na sieci wodociagowej w Łobzie:
- w godzinach: od 08:00 do 14:30 na ulicach: ul. Spokojna nr 1, 2, ul. Czcibora, ul. Mieszka I nr 40 i 45
- w godzinach: od 09:00 do 12:00 na ulicach: ul. Bema nr 26a, 27a, 27b, 34, 35, ul. Przemysłowa 1a, 1b.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy!

Prace na ujęciu, Dobieszewo, Zachełmie oraz Meszne 14-15.12.2023
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Łobzie informuje, że w nocy z 14 na 15 grudnia 2023 w godzinach: od 21:00 (14.12.2023r.) do 8:30 (15.12.2023r.) nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami na ujęciu w miejscowościach Dobieszewo, Zachełmie oraz Meszne.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy!

Dezynfekcja wody, Łobez 06-17.11.2023
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Łobzie informuje, że ze względu na rozbudowę oraz wymianę sieci wodociągowej woda w sieci wodociągowej w miejscowości Łobez, będzie poddawana dezynfekcji w dniach od 06.11.2023 do 17.11.2023.

Równocześnie informujemy, że stężenie chloru w sieci wodociągowej w powyższym okresie może osiągać wartości poniżej normy(0,3 mg Cl/l).

Prace na sieci wodociągowej, Dalno, Trzeszczyna, Przyborze, Prusinowo, Łobżany, Bełczna, Poradz oraz Klępnica 25.09.2023
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuję, że w dniu 25 września 2023 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w miejscowościach Dalno, Trzeszczyna, Przyborze, Prusinowo, Łobżany, Bełczna, Poradz oraz Klępnica nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami na sieci wodociągowej.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.
Modernizacja hydroforni Poradz, Klępnica 28.07.2023
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuję, że w dniu 28 lipca 2023 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w miejscowościach Poradz oraz Klępnica nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z modernizacją hydroforni w m. Poradz.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.
Prace modernizacyjne Bełczna 11.07.2023
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuję że w dniu 11 lipca 2023 r. w godzinach: od 10.00 do 15.00 w miejscowości Bełczna nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.
Nowe stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spóła z o.o. informuje iż od dnia 01.07.2023 roku obowiązują poniższe ceny i stawki opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łobez na podstawie decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie znak SZ.RZT.70.109.2022.AB z dnia 21.06.2023 r.

Decyzja dostępna w zakładce: wysokość taryf
Przerwa w dostawie wody 24.04.2023 w miejscowościach Dobieszewo, Meszne oraz Zachełmie
W dniu 24 kwietnia 2023 w godzinach: od 8.00 do 15.00 w miejscowości Grabowo oraz Byszewo nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci wodociągowej oraz ujęciu.

Za powyższe utrudnienia przepraszamy.
Komunikat Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie
W związku ze skażeniem rzeki Odry, IGWP w Bydgoszczy wydała komunikat, w którym stanowczo sprzeciwia się jakimkolwiek posądzeniom kierowanym do samorządowych firm wod. – kan. o przyczynienie się do zanieczyszcenia rzeki.

Komunikat do pobrania

Nowe taryfy na rok 2022
Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. informuje iż od dnia 01.01.2022 roku obowiązują poniższe ceny i stawki opłat dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łobez.

Ogłoszenie o obowiązującej od 01.01.2022 taryfie
TOALETA TO NIE KOSZ NA ŚMIECI
Nie wyrzucamy ani nie wlewamy do kanalizacji:
- Materiały budowlane, farby, gruz, popiół, kostki brukowe, cegły itp.
- Żywność stała, resztki jedzenia, zepsute jedzenie, fusy kawy lub herbaty
- Baterie
- Igły, strzykawki, opakowania po igłach, bandaże, plastry, lekarstwa (tabletki, proszki, syropy)
- Artykuły higieniczne tj.: chusteczki nawilżane, pieluchy, podpaski, patyczki kosmetyczne, waciki, płatki kosmetyczne
- Torebki foliowe
- Włosy
HTML5 Icon - Gumy do żucia
- Korki, nakrętki
- Niedopałki papierosów
- Elementy garderoby (pończochy, rajstopy)
- Chemikalia
- Zabawki
- Gazety, tektura
- Tłuszcz, oleje (tłuszcz spożywczy)
- Zużyte oleje silnikowe, rozpuszczalniki
- Żwirek z kuwety kota lub wiórki z klatki gryzonia domowego
- Ziemia z doniczek
- I inne nierozpuszczające się w wodzie materiały
DANE

Łobeskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
ul. Woj. Polskiego 17
73-150 Łobez

NIP: 2530350039
REGON: 385095640
KRS: 0000819399